Nástrojáreň

Nástrojáreň

Ťažiskom našej činnosti je výroba presných strojárenských dielov pre kusovú a sériovú výrobu s využitím CNC technológie.

Súčasne ponúkame konštrukčné a technologické práce pre nasledovné použitie:

• strihacie a lisovacie  nástroje a náradia
• náradia pre hlbokoťažné ťahanie dielov
• náradia pre rotačné kovotlačenie
• diely a zostavy pre JUS
• výroba elektród pre elektroerozívne opracovanie
• výroba overovacích dielov a sérií