Kontakt

Sídlo spoločnosti a fakturačné údaje

E TOOLS-WERKZEUGBAU, s. r. o.
Na Hôrke 3 | 960 01 Zvolen | Slovensko

IČO: 50 669 389 | DIČ: 2120439882 |IČ DPH: SK2120439882
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  31166/S

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4403 4004 | BIC (SWIFT) TATRSKBX

Prevádzka

E TOOLS-WERKZEUGBAU, s.r.o.
Továrenská 1 | 976 31 Vlkanová | Slovensko
Tel.: +421 (0)48 470 13 10
Fax: +421 (0)48 470 13 17
E-mail: et-w@et-w.eu

Vedenie
spoločnosti

Ing. Gabriel Eiben
Konateľ
tel.: 0905 625 899
e-mail: g.eiben@et-w.eu

Ing. Eugen Eiben
Majiteľ
tel.: 0905 625 388
e-mail: e.eiben@et-w.eu

Výroba

Milan Abelovský
Manažér výroby
tel.: 0904 438 303
e-mail: m.abelovsky@et-w.eu

Ing. Ján Petrovič, PhD.
CAD inžinier
tel.: 0915 490 040
e-mail: j.petrovic@et-w.eu

Ing. Miroslav German
Technológ
tel.: 0918 800 882
e-mail: m.german@et-w.eu

Logistika

Ing. Henrieta Baloghová
Vedúca logistiky
tel.: 0907 877 807
e-mail: h.baloghova@et-w.eu

Mgr. Tatiana Mackovová
Pracovníčka logistiky
tel.: 0918 646 245
e-mail: t.mackovova@et-w.eu